Wanneer de opvoeding van je kind niet vanzelfsprekend is, kan Veldman & Wouters samen met u zoeken naar een passende aanpak. Waar nodig bieden we individuele begeleiding aan uw kind in de thuissituatie. Wij kunnen hierbij de andere gezinsleden, en, indien wenselijk school of behandelaars betrekken. 
Veldman & Wouters heeft veel ervaring met het begeleiden van gezinnen waar binnen doofheid/slechthorendheid, TOS (taalontwikkelingsstoornis), autisme en/of verstandelijke beperking een rol speelt. 

We bieden voor ouders en kind:

  • Begeleiding voor het gezinssysteem
  • Opvoedondersteuning, met accent op afstemming in de communicatie
  • Begeleiding in structuur, planning en organisatie 
  • Individuele begeleiding voor een grotere (communicatieve) redzaamheid 
  • Begeleiding in het omgaan met gedrag en emoties
  • Psycho-educatie; vergroten van inzicht in en omgaan met beperkingen en mogelijkheden
  • Cursussen Nederlands met Gebaren, standaard en op maat
  • Advisering en begeleiding in het gebruik van Ondersteunde Communicatie

We stemmen onze begeleiding zorgvuldig met u af en bepalen samen de doelen en aanpak. 
Financiering van onze begeleiding kan 
op basis van JeugdWet, WMO, WLZ, PGB of vanuit eigen budget.

Neem vrijblijvend contact met ons op.