Sinds 2015 vormen Mariëtte Veldman en Cindy Wouters samen Veldman & Wouters. 

Veldman & Wouters staat voor korte lijntjes, flexibiliteit, persoonlijk contact, transparante zorg en vermijding van bureaucratie. Ons motto is kleinschaligheid en laagdrempelige, op maat begeleiding en ondersteuning voor cliënten en gezinnen. 
We richten ons op kinderen en volwassen en hun netwerk. Onze expertise ligt bij cliënten met een communicatieve en/of auditieve beperking (TOS, DSH, verstandelijke beperking, autisme).
Wij denken in mogelijkheden en gaan uit van de sterke kanten van cliënt en/of netwerk. Door afgestemde communicatie kan de cliënt groeien in zijn (communicatieve) zelfredzaamheid. Ook kunnen eventuele (gedrags)problemen voorkomen worden, verminderen of uitdoven.

Veldman & Wouters staat voor toegankelijke communicatie voor en door iedereen. Iedereen heeft het recht zich gehoord en begrepen te voelen op wat voor manier dan ook. Of men nu kan spreken of niet. Belemmeringen in communicatie hebben een grote invloed op welbevinden en gedrag. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor zijn omgeving. Wij hanteren daarom het uitgangspunt om met cliënt én systeem te werken.

Door ons scholingsaanbod kunnen we het netwerk, maar ook professionals trainen in het gebruik van een afgestemde communicatie.

Veldman & Wouters heeft contracten (Jeugdwet en WMO) met diverse gemeenten in Zuid-Oost Brabant. Ook bieden wij begeleiding vanuit WLZ PGB.