Veldman & Wouters bestaat uit Mariëtte Veldman en Cindy Wouters

Veldman & Wouters ondersteunt en begeleidt ouders, kinderen en professionals in opvoeding, communicatie en interactie. 

Communicatie is belangrijk in opvoeding, welbevinden en ontwikkeling. Als communicatie goed is afgestemd heeft dit een positieve invloed op relaties binnen het gezin, het wonen, het werk en het leren. 

Veldman & Wouters staat voor een toegankelijke communicatie voor en door iedereen. Iedereen heeft het recht zich gehoord en begrepen te voelen of men nu een beperking heeft of niet. Niet alleen binnen het gezin, het werk, op school of de dagbesteding, maar ook daar buiten. Of men nu kan spreken of niet.
Belemmeringen in communicatie hebben grote invloed op gedrag. Wij hanteren daarom het uitgangspunt om met cliënt én systeem te werken.

Wij staan dicht bij de hulpvrager en staan voor flexibiliteit. Ons motto is laagdrempelige op maat begeleiding en ondersteuning.

We werken vooral in regio Eindhoven-de Kempen, maar ook in andere regio’s hebben we mogelijkheden.

Veldman & Wouters heeft contracten (Jeugdwet en WMO) met diverse gemeenten in Zuid-Oost Brabant. Ook bieden wij begeleiding vanuit WLZ en PGB.