Veldman & Wouters biedt advies, coaching en scholing voor professionals in de zorg- en onderwijssector. We richten ons hierbij op communicatie door en met mensen met een verstandelijke, meervoudige beperking, auditieve beperking, TOS en autisme. Ons specialisme is Ondersteunde Communicatie, in het bijzonder 'Nederlands met Gebaren (NmG)'.

We bieden:

  • Cursussen NmG, standaard- en op maat-trajecten voor zorg- en onderwijs
  • Cursus 'Gebaar met het jonge kind' voor medewerkers Kinderdagopvang
  • Workshops (Ondersteunde) Communicatie en NmG
  • Screening auditieve en communicatieve aanpak op de werkvloer
  • Advisering in communicatie op medewerker-, cliënt- en/of groepsniveau
  • Gastcolleges 
  • Teamuitje / teambuiling gebaren en lichaamstaal

Een overzicht van al onze gebarenmodules vind je hier. Een deel van onze cursussen zijn geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); informatie inhoud en accreditatie.

Organisaties als Lunetzorg, Stichting Kempenkind, Stichting Milo, HUB Noord-Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Vituszuid, De Eenbes, NulVier, Intermate, de Vlinderakker, Korein Kinderplein, Archipelgroep, Stichting Milo, MUMC en de Bibliotheek hebben al gebruik gemaakt van onze cursussen en workshops.


Blog: Gebaren voor/met mensen met een verstandelijke beperking.